Brontosauří Olympiáda (Brno) 2.-4.5.2003

(foto: Kristýna Straková č.1).


(foto: Kristýna Straková č.2).


(foto: Kristýna Straková č.3).