Magická SchÍzA (hrad Lukov) 15.-26.7.200623.7.2006

(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0004)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0006)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0009)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0010)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0011)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0012)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0013)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0016)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0021)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0022)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0024)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0027)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0031)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0033)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0036)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0039)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0041)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0042)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0046)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0047)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0051)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0052)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0053)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0056)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0057)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0058)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0059)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0060)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0061)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0062)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0063)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0064)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0066)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0068)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0069)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0071)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0072)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0073)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0076)(foto: Zdenča Solaříková č.DSCF0077)