Magická SchÍzA (hrad Lukov) 15.-26.7.2006
(foto: Kris Straková č.42)(foto: Kris Straková č.43)(foto: Kris Straková č.44)(foto: Kris Straková č.45)(foto: Kris Straková č.46)(foto: Kris Straková č.47)(foto: Kris Straková č.48)(foto: Kris Straková č.49)(foto: Kris Straková č.50)(foto: Kris Straková č.51)(foto: Kris Straková č.52)(foto: Kris Straková č.53)(foto: Kris Straková č.54)(foto: Kris Straková č.55)(foto: Kris Straková č.56)(foto: Kris Straková č.57)(foto: Kris Straková č.58)(foto: Kris Straková č.59)(foto: Kris Straková č.60)(foto: Kris Straková č.61)(foto: Kris Straková č.62)(foto: Kris Straková č.63)(foto: Kris Straková č.64)(foto: Kris Straková č.65)(foto: Kris Straková č.66)(foto: Kris Straková č.68)(foto: Kris Straková č.69)(foto: Kris Straková č.70)(foto: Kris Straková č.71)(foto: Kris Straková č.72)(foto: Kris Straková č.73)(foto: Kris Straková č.74)(foto: Kris Straková č.75)