Støípky osudu (hrad Lukov) 24.7. - 5.8.2011(foto: Konųpkovi č.001).(foto: Konųpkovi č.002).(foto: Konųpkovi č.003).(foto: Konųpkovi č.004).(foto: Konųpkovi č.005).(foto: Konųpkovi č.006).(foto: Konųpkovi č.007).(foto: Konųpkovi č.008).(foto: Konųpkovi č.009).(foto: Konųpkovi č.010).(foto: Konųpkovi č.011).(foto: Konųpkovi č.012).(foto: Konųpkovi č.013).(foto: Konųpkovi č.014).(foto: Konųpkovi č.015).(foto: Konųpkovi č.016).(foto: Konųpkovi č.017).(foto: Konųpkovi č.018).(foto: Konųpkovi č.019).(foto: Konųpkovi č.020).(foto: Konųpkovi č.021).(foto: Konųpkovi č.022).(foto: Konųpkovi č.023).(foto: Konųpkovi č.024).(foto: Konųpkovi č.025).(foto: Konųpkovi č.026).(foto: Konųpkovi č.027).(foto: Konųpkovi č.028).(foto: Konųpkovi č.029).(foto: Konųpkovi č.030).(foto: Konųpkovi č.031).(foto: Konųpkovi č.032).(foto: Konųpkovi č.033).(foto: Konųpkovi č.034).(foto: Konųpkovi č.035).(foto: Konųpkovi č.036).(foto: Konųpkovi č.037).(foto: Konųpkovi č.038).(foto: Konųpkovi č.039).(foto: Konųpkovi č.040).(foto: Konųpkovi č.041).(foto: Konųpkovi č.042).(foto: Konųpkovi č.043).(foto: Konųpkovi č.044).(foto: Konųpkovi č.045).