Úvod Pražský klub Organizátorům Hnutí Brontosaurus

 Klub přátel Lukova
Úvod
O nás
Hrad Lukov
Místa kam jezdíme
Jak se zapojit
Organizátoři
Kursy, školení
Napsali o nás
Naši partneři
Kontakty

 Forum

 Plánované akce

 Kronika - fotogalerie
2012
2011
2010
2009 a starší

 Lukovské království
Jméno:
Heslo:
 

wired by CESNET2

Klub přátel Lukova

Připomínky ke stránkám,
fotky, texty...
posílejte na
vera(tečička)konupkova
(zavináček)
centrum(bod)cz

© 1996 - 2009
>>Úvod >>hrad Lukov

Zřícenina hradu Lukova se nachází přibližně 13km od Zlína na úpatí Hostýnských vrchů. V současné době patří obci Lukov, která se snaží o jeho záchranu, protože jinak by chátral až do doby, než by na jeho místě zbyla pouze hromada kamenů. Na záchraně hradu se výrazně podilí občanské sdružení Spolek přátel hradu Lukova, základní článek Hnutí Brontosaurus - Klub přátel Lukova (to jsme my) a další.

Spolek přátel hradu Lukova (SPHL) - stránka spolku, který se zabývá záchranou hradu Lukova. Nejaktivnější jsou v něm především obyvatelé Lukova a okolí. Získávají finance a nemalou měrou obětují svůj čas a pracovní nasazení. Mezi nejaktivnější patří předseda SPHL Ing. Jiří Holík a další je třeba David Juříček, který vykonává stavební dozor. Jako hospodář dlouhá léta působí ve spolku také Pavel Růžička.

Klub přátel Lukova - Náš článek pořadá přes léto tábory na hradě a zbytek roku občas nějakou víkendovku.

Hrad Lukov - mapka, stručná historie hradu na stránce Spolku přátel hradu Lukova. sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/Co bylo před námi?

V roce 1796 byl rozprodán poslední zbylý hradní inventář a hrad byl ponechán svému osudu. Za romantismu nastala obliba hradních zřícenin, proto byly v roce 1828 upraveny Králky na romantické posezení poblíž hradu. Obyvatelé okolních vesnic si však stále jezdili na hrad pro stavební materiál. Až Klub českých turistů snad někdy před druhou světovou válkou opravil severní hradbu předhradí při cestě na Vlčkovou a hradní most. Za války prováděl archeologický výzkum hradu Dr. K. Svoboda, po něm v šedesátých letech Ing. Gardavský. V roce 1981 opravila hradní most místní organizace Svazarmu a hrad se stal turistickou atrakcí. Na podzim 1982 částečně vyklučili hradní jádro trampové a připravili tak hrad na další práce. Na jaře 1983 se domluvil Ing. Jiří Dražil z brněnské městské brontosauří komise a archeolog Dr. Jiří Kohoutek na dalších akcích na hradě. Práce mohly začít.

1983 Prázdniny s Brontosaurem na Lukově

Na 3 týdenních turnusech PsB bylo hradní jádro vyčištěno od džungle křovin a kopřiv a na různých místech byly vykopány první orientační archeologické sondy.

1984 4 turnusy PsB skončily policejním zásahem

Archeologické sondy byly kopány především na hlavním nádvoří, kde byly nalezeny základy hospodářských budov. Poslední turnus byl před koncem rozehnán velitelem místního okrsku VB. Adresáře účastníků a fotky z nástěnky zabavila StB.

1985 Nález šternberské hvězdy

PsB se sice nesměly konat, ale na prvomájové víkendovce při úpravě vstupu na hlavní nádvoří našel Jirka Dražil pískovcovou šternberskou hvězdu a v jižním parkánu původní střešní kramli.

1986 Počátek oprav hradu - oprava raně gotické brány

Podařilo se obnovit práce, ač Dr. Kohoutek měl ještě několik let zákaz vstupu na hrad. Na 2 týdenních turnusech byla na poslední chvíli zachráněna raně gotická brána.

1987 Oprava a provizorní zastřešení vstupní věže

Na jarních víkendovkách a 3 turnusech PsB byla zahájena rekonstrukce vstupní věže a přilehlé hradby. Provizorní podzimní zastřešení věže vydrželo 10 let. Začalo se též s vyklízením suti z nádvoří za věží a z hlavního nádvoří, které pokračuje dodnes.

1988 Objev románského hradu

Na 4 turnusech PsB byly při vykopávkách v jihozápadní části hradu nalezeny neznámé stavby románského hradu. Několik pískovcových kvádrů bylo přes zimu málem ukradeno. 2 turnusy PsB se věnovaly opravám zdí na různých místech hradu.

1989 První turnus PsB pro rodiče s dětmi

4 turnusy vykopávek a 3 turnusy oprav. Nejen na turnuse pro rodiče s dětmi byla nalezena celá sbírka kachlů z kachlových kamen. Opět pokročila rekonstrukce vstupní věže a přilehlých zdí.

1990 Vznik KPL a SPHL

Po revoluci se Hnutí Brontosaurus osamostatnilo, lukovští členové založili základní článek Klub přátel Lukova, místní příznivci Spolek přátel hradu Lukova. Na 6 brontosauřích a 1 spolkovém turnuse se opravovalo předbraní, vstupní věž, přilehlé hradby a zdi i části paláce. Byl odkopán a zakryt zadní vchod do sklepení.

1991 Čelní stěna předbraní

Během 4 brontosauřích a 1 spolkového turnusu oprav byly ve vstupní věži instalovány trámy pro podlahu ve 2. patře a postavena téměř celá přes 6 m vysoká čelní zeď předbraní. Jako v roce 1990 pracovala na vykopávkách jen malá skupinka koncem léta.

1992 Zakonzervování torza jihovýchodního paláce

Na jaře bylo dokončeno vyzdívání předbraní a v létě se na 5 + 1 turnuse přistoupilo k opravám odkrytých stěn jihovýchodního paláce. Opravené zdivo bylo zaspárováno a koruny zdiva byly zatěsněny jílem. Drobná archeologická sondáž ve východním paláci a částečné zasypání sond v jihovýchodním paláci. Severozápadní roh paláce byl podepřen železnou traverzou.

1993 Zakonzervování předbraní a zřízení expozice na OÚ

Na jaře bylo dozděno předbraní. Při odkopávání základů SZ pilíře hradního paláce byla objevena výpadní branka. Na 6 letních turnusech byly všechny stěny předbraní i stěna za vstupní bránou vyspárovány. Započalo se se stavbou SZ pilíře a s vyzdíváním oblouků oken a dveří na hlavním nádvoří. Na obecním úřadě zřídil SPHL historickou expozici s našimi nálezy a mnoha fotografiemi.

1994 Severozápadní pilíř hradního paláce a brožurka

Během 7 letních turnusů PsB byl dostavěn SZ pilíř klasickou metodou zazděných trámků lešení (tzv. lukovský ježek). Byly dokončeny a nadezděny oblouky a opraveny další lukovské stěny. Při vykopávkách v jižním parkánu byla objevena pípa z doby třicetileté války. Společně s SPHL byla napsána brožurka "Průvodce dějinami hradu Lukova", která vyšla koncem roku s podporou NROS a MŽP.

1995 Spolupráce s americkou organizací Global Works

Na jaře byly obřími kvádry opraveny základy západního pilíře hlavního paláce. Na 9 letních turnusech PsB byla odstraněna suť z místnosti paláce se zřícenou klenbou a byl vyklizen i sklep pod ní. Bylo započato se stavbou západní stěny paláce a pilířků hradby jižního parkánu. Poprvé nám na hradě týden pomáhali američtí studenti vedení Edem Alstonem.

1996 Dostavba zřícené klenby západního paláce a oslava 10 let oprav hradu

Během 9 turnusů PsB jsme dozdili valenou klenbu paláce, pracovalo se i na vstupní věži. V jižním parkánu pokračoval archeologický výzkum a dozdily se pilířky jižní hradby. Na podzim se začalo se zavážením nové klenby paláce sutí. 10 let oprav hradu jsme oslavili Dortem pro Brontosaura s podporou NROS a MŽP. Pronajali jsme si velký kontejner na materiál na předhradí.

1997 Dostavba paláce, střechy vstupní věže a nová základna

Od začátku roku máme pronajatu základnu u sv. Jána. Na 7 turnusech PsB byla postavena severní stěna paláce a dozděna i západní stěna. Klenba paláce byla zavážena sutí. Pokračoval archeologický výzkum jižního parkánu, byl vyklizen též 1. sklep pod palácem. Tesařská firma zastřešila s pomocí SPHL vstupní věž.

1998 Zatěsnění kleneb paláce jílem

Během 7 turnusů PsB byla na klenbách paláce postavena ochranná obvodová zídka, plocha na klenbách byla zarovnána, utěsněna navozeným jílem a překryta vrstvou suti. Objevem pravěké vrstvy (snad hradby původního hradiště) byl dokončen průzkum jižního parkánu a vykopávky se přesunuly před raně gotickou bránu.

Za 16 let našeho působení na hradě jsme zorganizovali 85 turnusů PsB a přibližně stejný počet víkendových akcí, jichž se zúčastnilo cca 2.500 mladých lidí z celé republiky i z ciziny. Zdarma bylo odpracováno cca 10.000 brigádnických směn.

Několikrát ročně probíhají na hradě Dny otevřených dveří, kde jsou prezentovány výsledky naší práce i práce SPHL.

1999 Dotěsnění kleneb, příprava Svatojánky

Byla dojílována druhá vrstva západního paláce, pokračovalo se v odkryvu půdy a zdění před raně gotickou branou, vykopávka suti ze sklepních prostor. Odkryv přístupové cesty do sklepů pod západním palácem.

Rovněž proběhly přípravné práce na opravě věže Svatojánky, byla postavena lanovka pro dopravu materiálu, zabezpečena pracovní plošina. Započaly první zabezpečovací práce na zdivu hradby.

2000 Zastřešení vstupu do západního paláce, začátek prací na Svatojánce

Byl zaklenut klenbou boční strup do sklepů západního paláce, zároveň bylo zpevněno přiléhající zdivo. Nově vybudovaná klenba byla zajílována a zasuťována. Zároveň se snížila podlaha ve sklepě. Pokračovalo také zavážení sutí na horní klenbu západního paláce.

Na Svatojánce proběhlo první zpevnění zdí a pod Svatojánku byla navršena maxi hromada kamení (příprava pro zdění). Podařilo se dokončit zdi hospodářské budoby pod Svatojánkou a na podzim provedla odborná firma zastřešení, takže byla dokončena hrubá stavba.

2001 Pokračování prací na Svatojánce, dokončení hospodářské budovy

Pokračovalo se v pracech na Svatojánce. Bylo zpevněno další zdivo a některé části byly nově dozděny. Většina práce byla věnována přesunu materiálu (kamení, malty) do nemalé výšky. Do budoucna se počítá s tím, že Svatojánka bude sloužit jako rozhledna. Pokračovalo se na dostavbě hospodářské budovy v předhradí. SPHL zde postavil krb, byly osazeny dveře a okna, střecha natřena. Ještě je třeba omítnout stěny a udělat podlahy. Natřeno bylo také zatřešení vstupu do západního paláce.
Na podzim došlo k slavnostnímu otevření dokončené hospodářské budovy v předhradí (stojí na starých základech hospodářských stavení).

2002 Pokračování prací na Svatojánce

Největší díl prací byl na Svatojánce. Zpevněno bylo další zdivo a věž z větší části nově dozděna. Nejvíce námahy byla potřeba na přesun materiálu (kamení, malty) do nemalé výšky.

2003 Práce na západním parkánu

Probíhalo zpevňování zdiva jižního parkánu. Výkopy na západním parkánu. Vysekávání a vykopávání kořenů v západním příkopu.

2004 Pokračování prací na západním parkánu

Největší práce probíhaly v západním parkánu a na vyčišťování jižního příkopu od náletů včetně kořenů. Byla odhalena románská část hradu Lukova. Zpevňovala se zeď u gotické brány. Vykopala se sonda na západním parkánu.


rok 1983
věž v roce 1983

rok 1991
věž v roce 1991

rok 1998
věž v roce 1998