Úvod Pražský klub Organizátorům Hnutí Brontosaurus

 Klub přátel Lukova
Úvod
O nás
Hrad Lukov
Místa kam jezdíme
Jak se zapojit
Organizátoři
Kursy, školení
Napsali o nás
Naši partneři
Kontakty

 Forum

 Plánované akce

 Kronika - fotogalerie
2012
2011
2010
2009 a starší

 Lukovské království
Jméno:
Heslo:
 

wired by CESNET2

Klub přátel Lukova

Připomínky ke stránkám,
fotky, texty...
posílejte na
vera(tečička)konupkova
(zavináček)
centrum(bod)cz

© 1996 - 2009
>>Úvod >>1998 >>Ještěřička 04

LUKOVSKÁ JEŠTĚŘIČKA č. 4 / 1998

Informačník ZČ Hnutí Brontosaurus Klub přátel Lukova

Ahoj kamarádi a kamarádky!

Léto skončilo, je tu podzim, doba hodnocení radovánek minulých a plánování příštích. Klub přátel Lukova přibral v létě 38 nových členů. Je nás nyní 178 a jsme tedy nejspíš nejpočetnějším článkem HB. 95 členů je sdruženo do 26 ”rodinných členů”, 80 členů je samostatných starších 15 let a 3 členové jsou ještě děti.

Členské příspěvky KPL jsou minimálně 100,-Kč ročně, maximum navrhujeme 5.000,-, na větší částku by se už musela psát darovací smlouva. Většinu členských příspěvků vybíráme na Prázdninách s Brontosaurem, kde mají staří i noví členové KPL slevu z účastnického poplatku ve výši členských příspěvků (u nových členů takto vybíráme příspěvky na 1,5 roku). Z vybraných členských příspěvků odvádíme část Radě Brontosaura ve výši 75,- za ”rodinného člena” (rodina nebo členové se stejnou adresou), 20,- za dítě do 15 let a 50,- za člena staršího. Na jaře jsme odvedli skoro 5.000,-, nyní jsme posílali půlroční členské příspěvky (v poloviční výši) za nové členy, celkem 655,-Kč. Téměř celý zbytek členských příspěvků byl použit na úhradu nákladů PsB.

Protože příspěvky na rok 1999 budeme odvádět začátkem roku, musíme k 1.1.1999 vyřadit ty členy, kteří letos členské příspěvky nezaplatili. Ministerstvo školství po nás chce doklad, že jste skutečně naši členové. Proto vám dáváme na PsB podepsat ”hromadnou přihlášku za člena ZČ HB KPL”. Kdo ji nepodepsal (např. na PsB nebyl), měl by dát vědět jinak, že se cítí být naším členem. U zasloužilých starých členů a držitelů kvalifikace OHB přimhouříme očko, i když by právě oni měli jít příkladem. Při současné členské pasivitě očekáváme, že počet členů KPL klesne k 1.1.99 na cca 110.

Platnost kvalifikace OHB je 3 roky. Letos skončila pro tyto organizátory: T. Adam, J. Dražil, J. Golec, J. Gross, J. Hlucháň, P. Kopřiva, V. Pluhařová, I. Teichmannová, M. Vaněk, P. Vozák. Prodloužení (a průkazku) zajistím pro ty, kteří mně již předali nebo předají vyplněný ”Výkaz OHB”. Výkaz se netýká jen akcí HB či KPL. Organizátor má morální povinnost být ve vedení alespoň 1 PsB a 3 víkendových akcí. S těmi, kteří už delší dobu neudělali pro KPL ani 1 akci a neprojeví zájem, se budeme muset rozloučit. Na jaře čeká prodlužování kvalifikace dalších 5 OHB: K. Borovica, E. Dohnalová, E. Grossová, M. Majer, H. Teichmannová, na podzim 99 dalších 15, kterým jsem ještě uděloval kvalifikaci já.

3. Ještěřičku si mohli přečíst účastníci posledních turnusů PsB. Představili jsme v ní Hnutí Brontosaurus a KPL a popsali letošní práce na hradě. Vzhledem k nudě na našich stránkách Internetu úpěnlivě prosíme o vaše postřehy, zprávy z akcí, PsB apod. Chtělo by to i obrázky, fotky oskenujeme a vrátíme.

V létě proběhlo na Lukově 7 turnusů PsB, kterých se zúčastnilo jen cca 115 účastníků a vedoucích. Vinou pozdní a nedostatečné propagace zápasily 2 turnusy s velmi malým počtem účastníků, 1 turnus zcela odpadl. Proto jsme v létě nestihli dodělat celou izolaci kleneb paláce jílem. Aby nám suť a jíl z paláce neutekly, dozdila se kolem dokola slabá ochranná zídka. V příštím roce se na ní provedou jen drobné kosmetické úpravy, zvláště na části viditelné z nádvoří. Vypadená část hradby jižního parkánu a loni sesutá zeď u raně gotické brány budou opraveny až příští rok. Hlavní nápor však bude věnován věži Svatojánka na předhradí.

Plošný archeologický odkryv v jižním parkánu byl prakticky dokončen, byla při něm objevena netknutá pravěká vrstva s množstvím kamenů, snad zbytky hradby původního hradiště. Na výkopu před gotickou branou je patrná starší část hradby a její oprava (rozšíření) z doby asi po třicetileté válce. Plocha hlavního nádvoří při severní hradbě byla opět zvětšena odvozem suti a kamenů na hradní palác. Velmi nebezpečné se jeví podkopání rohu paláce provalenou chodbou ze sklepení do podzemí hlavního nádvoří, neboť nově postavená zídka i zásyp suti a jílu zatížily staré zdivo. To bude nutné brzy podepřít. Na studnu letos opět nedošlo.

V létě se ukutečnily 3 víkendovky. Na první se sešli Mazáci, na druhé bojovníci s dřevěnými zbraněmi dobývali hrad (přitom se vzdali příspěvku ministerstva školství ve prospěch dobudování klubovny ve vstupní věži), poslední uzavřela letní prázdniny.

Co bude:

16.-18.10. hrad Boskovice Zákusek pro organizátory (setkání OHB s představením fotek, filmů apod. z PsB).
17.10. OÚ a hrad Lukov křest knihy Rudolfa Matouše Lukovské pověsti a den otevřených dveří na hradě. J. Holík
24.11.  hrad Lukov brigáda SPHL na Svatojánce. J. Holík, tel.: 067/7912068 
27.10.-1.11. Krásno 1998 aneb Šolimovka bez Šolima.  Setkání milovníků památek a dobrého piva. Ve čtvrtek a v sobotu autobusem po hradech západních Čech (300,-Kč). Informace Jiří Beran, OMK Sokolov, tel.: 0168/623930, E-mail: okmsokolov@mbox.vol.cz 
30.10.-1.11. hrad Lukov velké hradní setkání s odloženou valnou hromadou ZČ HB KPL (pátek večer), popovodňovou brigádou v Lukově a ve Fryštáku (sobota dopoledne) a jednáním KPL a SPHL o budoucnosti hradu a předhradí (sobota odpoledne). Přijeďte ve velkém počtu, bude video. George
27.-29.11.  hrad Lukov Bude zima, bude mráz? se ptá Věrka Novotná, tel.: 02/61221981, E-mail: xnovotnv@kps1.fsv.cvut.cz
27.-29.11. Uherské Hradiště – TSTTT známá foto a filmová soutěž s doprovodným programem organizovaným Rezekvítkem a Lipkou věnovaným ekologické výchově. Vřele doporučuje George.
4.-6.12.  Valná hromada HB pro ty, co baví se několik hodin hádat, jak má HB přežít další rok, když se nikomu nechce dělat pro celé hnutí víc než pro svůj článek
26.?12.-3.?1.  Lukov  Silvestra na Lukově bude slavit Ivuša Teichmannová & Spol. Tel.:0658/31581 Na všech akcích se spí pod střechou, nutný je spacák a karimatka. 

Na všech akcích se spí pod střechou, nutný je spacák a karimatka.  


V Praze 13. října 1998                                       George

ZČ HB KPL, Jiří Dražil, Španielova 1291/6, 163 00 Praha 6-Řepy,
tel. 02/3019775 večer, do zaměstnání 02/67005956, E-mail: kpl@email.cz